قرقیزستان_تجارت

موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ویژه قرقیزستان (قسمت هشتم)

قرقیزستان از نظر اقتصادی وابستگی زیادی به جمهوری‌های اتحادیه جماهیر شوروی به خصوص در زمینه بازار‌های صادراتی، واردات نفت، گاز و کالا‌های مصرفی دارد. این مسئله در واقع نتیجه اقتصاد متمرکز گذشته و اعمال سیاست‌های دستوری از ناحیه مرکز است. پس از استقلال در سال 1991 اقدامات وسیعی به منظور تغییر و تعدیل ساختار سیاستگذاری،…

تجارت_با_قزاقستان

موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ویژه قزاقستان (قسمت پنجم)

جمهوری قزاقستان یکی از 15 کشور همسایه و بازار هدف صادراتی ایران در منطقه آسیای مرکزی می باشد. این کشور از منابع عظیم نفت و گاز، کشاورزی، معدنی برخوردار است. قزاقستان یکی از بزرگترین کشورهای آسیای مرکزی با پتانسیل های بالقوه و بالفعل بالا برای همکاری شرکت های ایرانی در بخش های اقتصادی و تجاری…

موافقتنامه_اوراسیا

موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (قسمت سوم)

در حال حاضر میانگین تعرفه‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا برابر 6.5 درصد و میانگین تعرفه‌های ایران برابر 19 درصد است که به همین خاطر، ایران در نتیجه امضای هر موافقتنامه تجارت ترجیحی ( به شرط برابر بودن درصد تخفیفات)، کاهش‌های بیشتر را باید اعمال کند. ایران در مقابل 380 قلم امتیاز اعطایی ب اوراسیا که شامل…

ایران_اوراسیا

موافقت نامه تجارت ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (قسمت دوم)

در سال 1397 ایران در مجموع 605 میلیون دلار صادرات و 1486 میلیون دلار واردات  با اوراسیا داشته است. در همان سال بیشترین صادرات ایران در اوراسیا به روسیه و سپس بلاروس بوده است و بیشترین واردات را به ترتیب از روسیه و قزاقستان داشته است از سال 2016 تجارت اران با اتحادیه اوراسیا به…